دوره های تابستانه سال ۱۳۹۵ دپارتمان کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

ردیف

نام دوره

روز و ساعت دوره

حداقل ظرفیت

حداکثر ظرفیت

شهریه

ثبت نام

۱

MATLAB

چهارشنبه ۹ تا ۱۲

۸

۱۵

۲۰۰ هزار تومان

ثبت نام

۲

مجازی سازی

چهارشنبه ۱۴ تا ۱۷

۸

۱۵

۳۵۰ هزار تومان

ثبت نام

۳

SQL Server

شنبه ۱۴ تا ۱۸

۸

۱۵

۳۰۰ هزار تومان

ثبت نام

۴

CCNA

یکشنبه ۸ تا ۱۲

۸

۱۵

۳۰۰ هزار تومان

ثبت نام

۵

MIKROTIK

یکشنبه ۱۴ تا ۱۸

۸

۱۵

۳۰۰ هزار تومان

ثبت نام

۶

+NETWORK

دوشنبه ۱۴ تا ۱۸

۸

۱۵

۲۰۰ هزار تومان

ثبت نام

۷

برنامه‌نويسي وب مقدماتي

PHP-mySQL

سه شنبه ۸ تا ۱۲

۸

۱۵

۱۵۰ هزار تومان

ثبت نام

۸

برنامه‌نويسي وب مقدماتي

ASP.NET

سه شنبه ۸ تا ۱۲

۸

۱۵

۱۵۰ هزار تومان

ثبت نام

۹

برنامه‌نويسي وب پيشرفته

PHP-mySQL

سه شنبه ۱۴ تا ۱۷

۸

۱۵

۲۰۰ هزار تومان

ثبت نام

۱۰

برنامه‌نويسي وب پيشرفته

ASP.NET

سه شنبه ۱۴ تا ۱۷

۸

۱۵

۲۰۰ هزار تومان

ثبت نام

۱۱

برنامه‌نويسي مقدماتی#C

شنبه ۹ تا ۱۲

۸

۱۵

۲۰۰ هزار تومان

ثبت نام

توجه :

تاریخ شروع دوره ها از ۲۶ تیرماه ۱۳۹۵ به مدت ۸ هفته خواهد بود.( به علت تعطیلات تابستانی دانشگاه و عدم تکمیل ثبت نام متقاضیان، تاریخ شروع دوره با دو هفته تاخیر می باشد و ضمناً جزئیات دقیق تر به اطلاع متقاضیان رسانده خواهد شد.)

به کلیه شرکت کنندگان در دوره ها، "گواهی شرکت در دوره" ارائه خواهد شد.

مدرک "گذراندن موفق دوره" صرفا به کسانی ارائه خواهد شد که موفق به قبولی در آزمون نهایی شوند.

ورود

بازدیدکنندگان

۱
۱۴۹
۵۹
۲۱۷۲۹