درباره مرکز

مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه اراک با هدف ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای تخصصی به مدیران و کارشناسان صنایع، سازمان های دولتی و خصوصی، دانشجویان، دانش آموزان و همچنین آحاد جامعه، با بهره گیری از توان علمی و تخصصی اساتید توانمند و مجرب دانشگاه اراک تشکیل گردیده است. مأموریت این مرکز، در راستای ایفای نقش مؤثر در فرآیند توسعه ملی، آموزش در سطوح مختلف جامعه و همچنین افزایش منابع درآمدی غیردولتی دانشگاه اراک است. در حال حاضر، مدیریت مرکز آموزش‌های تخصصی برعهده آقای دکتر بهمن میرزاخانی است. این مدیریت، دستیابی به اهداف ارزشمند فوق را با پایبندی به اصول علمی و ارزش های والای اسلامی و اخلاق حرفه¬ای و از طریق ارائه خدمات کیفی و اثربخش به مخاطبان و جامعه هدف دنبال خواهد نمود. چشم انداز مدیریت آموزش های تخصصی دانشگاه اراک، تبدیل شدن به معتبرترین مرکز دانشگاهی ارائه دهنده خدمات آموزشی، مشاوره ای و تکمیلی در حوزه های مختلف در استان مرکزی و غرب سطح کشور است. از جمله اهداف کلان این مرکز عبارتند از:

• ارتقای جایگاه دانشگاه اراک در فرایند توسعه ملی و در میان جامعه علمی کشور در بخش آموزش های تخصصی

• ارائه خدمات آموزشی، مشاوره¬ای و تکمیلی به مدیران و کارشناسان صنایع، نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشجویان و همچنین آحاد جامعه

• ارائه خدمات اطلاع رسانی، تبلیغاتی و بازاریابی اثربخش در راستای معرفی آموزش های تخصصی دانشگاه به جامعه هدف

ورود

بازدیدکنندگان

۱
۱۵۷
۵۹
۲۱۷۳۷