ورود

تماس با ما

تلفن ثابت: ۳۲۶۲۱۳۹۰

شماره فکس: ۳۲۶۲۱۳۹۱

ایمیل مديريت مركز: n-shahkarami@araku.ac.ir

ايميل مركز: ptc@araku.ac.ir

آدرس دفتر مرکزی: اراک- میدان بسیج (سردشت)- پردیس دانشگاه اراک- ساختمان دکتر قریب- طبقه اول- دفتر آموزشهای تخصصی

تقاضای برگزاری دوره های جدید

دوره های برگزار شده

رديف

نام دوره

روز – ساعت

استاد

مكان برگزاري

۱

اصول ايمني در برق

۱۴ و ۱۵ تيرماه

شركت توزيغ برق دانشگاه اراك

۲

اصول بازرسي

۲۸ تيرماه ۱۳۹۶

دكتر بهزاد غفوريان دانشگاه اراك

۳

بهداشت، ايمني و محيط زيست

۵و۶ مرداد

دكتر پارسامنش دانشگاه اراك

۴

نصب و اجراي كابل خودنگهدار

۱۱ و ۱۲ مرداد

شركت توزيع برق دانشگاه اراك

۵

دوره مستندسازي تجربيات

۱ و ۲ شهريور

شركت توزيع برق دانشگاه اراك

۶

دوره ETAB & SAFE

۴ شهريور

مهندس حاتمي

دانشگاه اراك

۷

آشنايي با آيين نامه هاي آموزشي

۲۲ شهريور

آقاي شيخي دانشگاه اراك

۸

آموزش داوري

۲۳ شهريور ۹۶

دكتر پويان بيگلري

دانشگاه اراك

۹

حقوق در آب

۲۹ و ۳۰ شهريور، ۵و۶ مرداد

دانشگاه اراك

۱۰

دوره مقدماتي SAFE & ETAB

مهندس حاتمي دانشگاه اراك

۱۱

آشنايي با نرم افزارهاي طراحي شبكه هاي توزيع

شركت توزيع برق دانشگاه اراك

۱۲

ارزيابي كار و زمان

دانشگاه اراك

۱۳

مجازي سازي

دانشگاه اراك