ورود

تماس با ما

تلفن ثابت: ۳۲۶۲۱۳۹۰

شماره فکس: ۳۲۶۲۱۳۹۱

ایمیل مديريت مركز: n-shahkarami@araku.ac.ir

ايميل مركز: ptc@araku.ac.ir

آدرس دفتر مرکزی: اراک- میدان بسیج (سردشت)- پردیس دانشگاه اراک- ساختمان دکتر قریب- طبقه اول- دفتر آموزشهای تخصصی

تقاضای برگزاری دوره های جدید

اطلاعیه های نظام مهندسی - محل دريافت گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي

دريافت گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي ساختمان هاي هوشمند ۱ - تأسيسات بهداشتي - تاسيسات آبفا

 

به اطلاع مهندسان گرامي مي رساند جهت دريافت گواهينامه هاي دوره هاي مذكور از تاريخ ۱۸ /۷ / ۹۷ لغايت پايان همين ماه به جز روزهاي  پنج شنبه  از ساعت ۱۲ -۱۰ به آدرس سردشت - دانشگاه اراك - ساختمان دكتر قريب - طبقه اول - مركز آموزش هاي تخصصي مراجعه فرمايند.