• برگزاری جلسه با عضو هیات مدیره فولاد درخشان و مسوول کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه، اتاق بازرگانی

    جلسه ای با حضور آقایان دکتر بهمن میرزاخانی مدیر مرکز آموزش­ های تخصصی و دکتر یوسف پاینده مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه اراک و جناب آقای مهندس میرنظامی عضو هیات مدیره فولاد درخشان و مسوول کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه، اتاق بازرگانی بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۵ بهمن ۱۳۹۴ در دفتر شرکت فولاد درخشان برگزار گردید. ضمن استقبال ایشان از برگزاری دوره ­های تخصصی، مقرر گردید از طریق اتاق بازرگانی لیست دوره ­های تخصصی اطلاع رسانی گردد.

  • برگزاری جلسه با مدیر شرکت آلومینات (4 بهمن 1394)

    جلسه ای با حضور آقایان دکتر بهمن میرزاخانی مدیر مرکز آموزش ­های تخصصی و دکتر یوسف پاینده مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه اراک و مدیر کارخانه آلومینات روز یکشنبه مورخ ۴ بهمن ۱۳۹۴ در دفتر شرکت برگزار گردید. مقرر گردید، شرکت آلومینات در آموزش تخصصی کارشناسان و نیروی کار به جای اعزام آنها به تهران از مرکز آموزش ­های تخصصی دانشگاه اراک بهره گیرد.

  • برگزاری جلسه با مدیرعامل و معاون شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی (5 اسفند ماه 1394)

    جلسه ای با حضور آقایان دکتر بهمن میرزاخانی مدیر مرکز آموزش ­های تخصصی و دکتر یوسف پاینده مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه اراک و آقایان مهندس مصطفی آمره رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، مهندس احمد پریدری معاون صنایع کوچک و مهندس احسان محتشم زاده مدير توسعه صنعتي و توسعه بنگاه ­های شرکت شهرک­ های صنعتی استان مرکزی روز چهارشنبه مورخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ در اتاق جلسات شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی برگزار گردید. مقرر گردید، شرکت شهرک ­های صنعتی استان از توان مرکز آموزش ­های تخصصی دانشگاه اراک در برگزاری دوره­ های آموزش تخصصی صنایع کوچک استفاده نماید. همچنین مقرر گردید در عقد تفاهم نامه بین دانشگاه و شرکت شهرک­ های صنعتی موضوع ارائه دوره­ های تخصصی گنجانده شود.

ورود

بازدیدکنندگان

۱
۱۵۹
۵۹
۲۱۷۳۹