ورود

تماس با ما

تلفن ثابت: ۳۲۶۲۱۳۹۰

شماره فکس: ۳۲۶۲۱۳۹۱

ایمیل مديريت مركز: n-shahkarami@araku.ac.ir

ايميل مركز: ptc@araku.ac.ir

آدرس دفتر مرکزی: اراک- میدان بسیج (سردشت)- پردیس دانشگاه اراک- ساختمان دکتر قریب- طبقه اول- دفتر آموزشهای تخصصی

تقاضای برگزاری دوره های جدید

تماس با ما

مديريت:

دكتر نازنين شاه كرمي

عضو هيئت علمي گروه عمران-دانشكده فني و مهندسي دانشگاه اراك

صفحه شخصي: http://eng.araku.ac.ir/data/files/cv/masterview.php?id=c۵۱ce۴۱۰c۱۲۴a۱۰e۰db۵e۴b۹۷fc۲af۳۹&lang=۲

ايميل: n-shahkarami@araku.ac.ir

تلفن ثابت مركز: ۳۲۶۲۱۳۹۰

شماره فکس: ۳۲۶۲۱۳۹۱

آدرس ایمیل: ptc@araku.ac.ir

آدرس دفتر مرکزی: اراک- میدان بسیج (سردشت)- پردیس دانشگاه اراک- ساختمان دکتر قریب- طبقه اول- دفتر آموزشهای تخصصی دانشگاه اراک