تازه‌ترین دوره‌ها

رديف دوره شروع پايان جزييات وضعیت
1 SAFE,ETABS(پیشرفته) اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
2 آموزش مقدماتي و كاربردي نرم افزار Arc GIS اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
3 دوره جامع تحليل غيرخطي و بهسازي لرزه اي سازه ها بر اساس نرم افزار PERFORM-ETABS اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
4 SAFE, ETABS (دوره مقدماتي) اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
5 HSE (بهداشت، ايمني و محيط زيست) 05 مرداد 1396 06 مرداد 1396 اطلاعات بیشتر پایان یافته
6 تست فشار (Stress Test) اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
7 Wi-Fi Hacking اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
8 مجازي سازي اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
9 ارزیابی کار و زمان 24 تیر 1396 30 تیر 1396 اطلاعات بیشتر ثبت نام
10 اصول بازرسی 28 تیر 1396 28 تیر 1396 اطلاعات بیشتر پایان یافته
11 آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع 24 تیر 1396 31 تیر 1396 اطلاعات بیشتر ثبت نام
12 بهره برداری و مدیریت پیشرفته توزیع انرژی الکتریکی 24 تیر 1396 31 تیر 1396 اطلاعات بیشتر ثبت نام
13 اصول ایمنی در برق 14 تیر 1396 21 تیر 1396 اطلاعات بیشتر پایان یافته

دوره های پیشنهادی اساتید دانشگاه اراک

در حال تکمیل

تقاضای برگزاری دوره های جدید

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
كل بازديدكنندگان: ۴۳۱۳۹