لیست دوره های دپارتمان تربیت بدنی

 • تنیس
 • والیبال
 • فوتسال
 • فوتبال
 • بسکتبال
 • پینگ پنگ
 • هندبال
 • ژیمناستیک
 • اسکیت
 • شنا
 • کشتی
 • ورزش های رزمی
 • دوره بدنسازي مقدماتي
 • دوره بدنسازي پيشرفته
 • دوره دستياري آزمايشگاه علوم ورزشي
 • دوره دستياري آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي
 • دوره دستياري آزمايشگاه طب ورزشي
 • دوره دستياري آزمايشگاه بيومکانيک ورزشي
 • دوره دستياري آزمايشگاه رفتار حرکتي
 • مربيگري تغذيه ورزشي
 • ماساژ ورزشي (مقدماتي)
 • ماساژ ورزشي (پيشرفته)
 • آب درماني (مقدماتي)
 • آب درماني (پيشرفته)

ورود

بازدیدکنندگان

۱
۱۶۳
۵۹
۲۱۷۴۳