تماس با ما

تلفن ثابت: ۳۲۶۲۱۳۹۰

شماره فکس: ۳۲۶۲۱۳۹۱

ایمیل مديريت مركز: n-shahkarami@araku.ac.ir

ايميل مركز: ptc@araku.ac.ir

آدرس دفتر مرکزی: اراک- میدان بسیج (سردشت)- پردیس دانشگاه اراک- ساختمان دکتر قریب- طبقه اول- دفتر آموزشهای تخصصی

تقاضای برگزاری دوره های جدید

ورود

لیست دوره های مدیریت

  • دوره آموزشي مديريت کسب و کار - بازاريابي
  • دوره آموزشي مديريت کسب و کار- عمومي
  • دوره آموزشي مديريت حرفه اي کسب و کار
  • دوره آموزشي مديريت پروژه
  • دوره آموزشي مديريت ترخيص کار گمرکات
  • دوره آموزشي مديريت بانکداري اختصاصي
  • دوره آموزشي مديريت بانکداري شرکتي
  • دوره آموزشي مديريت قراردادها
  • دوره آموزشي مديريت بازرگاني
  • دوره آموزشي مديريت کسب و کار پيشرفته