ورود

تماس با ما

تلفن ثابت: ۳۲۶۲۱۳۹۰

شماره فکس: ۳۲۶۲۱۳۹۱

ایمیل مديريت مركز: n-shahkarami@araku.ac.ir

ايميل مركز: ptc@araku.ac.ir

آدرس دفتر مرکزی: اراک- میدان بسیج (سردشت)- پردیس دانشگاه اراک- ساختمان دکتر قریب- طبقه اول- دفتر آموزشهای تخصصی

تقاضای برگزاری دوره های جدید

تست

2017_11_03/icdl.jpg 2017_11_03/matlab.jpg 2017_11_03/noor.jpg 2017_11_03/latex.jpg 2017_11_03/icdl.jpg 2017_11_03/latex.jpg 2017_11_03/matlab.jpg 2017_11_03/noor.jpg 2018_04_30/photo_--_--.jpg 2018_04_30/1.jpg 2020_01_25/photo_--_--.jpg 2020_01_25/photo_--_--_1579988514377382661.jpg 2022_08_01/jpg