ورود

تماس با ما

تلفن ثابت: ۳۲۶۲۱۳۹۰

شماره فکس: ۳۲۶۲۱۳۹۱

ایمیل مديريت مركز: n-shahkarami@araku.ac.ir

ايميل مركز: ptc@araku.ac.ir

آدرس دفتر مرکزی: اراک- میدان بسیج (سردشت)- پردیس دانشگاه اراک- ساختمان دکتر قریب- طبقه اول- دفتر آموزشهای تخصصی

تقاضای برگزاری دوره های جدید

اخبار و اطلاعیه ها - برگزاري جلسه با معاونت منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان مركزي

جلسه اي با حضور خانم دكتر نازنين شاه­ كرمي مدير مركز آموزشهاي تخصصي دانشگاه و آقاي مهندس مجيدي معاونت منابع انساني و آقاي مهندس حيدري مدير آموزش شركت توزيع برق استان مركزي در روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ در دفتر شركت برگزار گرديد. مقرر شد از توان مركز آموزش هاي تخصصي دانشگاه اراك در برگزاري دوره هاي آموزش فني و غيرفني شركت استفاده شود.