ورود

تماس با ما

تلفن ثابت: ۳۲۶۲۱۳۹۰

شماره فکس: ۳۲۶۲۱۳۹۱

ایمیل مديريت مركز: n-shahkarami@araku.ac.ir

ايميل مركز: ptc@araku.ac.ir

آدرس دفتر مرکزی: اراک- میدان بسیج (سردشت)- پردیس دانشگاه اراک- ساختمان دکتر قریب- طبقه اول- دفتر آموزشهای تخصصی

تقاضای برگزاری دوره های جدید

اطلاعیه های نظام مهندسی - دریافت گواهیهای آموزشی

به اطلاع می رساند گواهینامه های آموزشی دوره های ذیل آماده می باشند.

جهت تحویل به مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه اراک واقع در سردشت ساختمان دکتر قریب مراجعه نمایید.

۱- بهسازی خاک

۲- مبانی گودبرداری

۳- نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری مربوط به دوره ۹۷/۶/۴ تا ۹۷/۶/۸

۴- بتن های ويژه

۵- تاسیسات بهداشتی

۶- ساختمانهای هوشمند

۷- اصول حرفه ای خدمات مهندسی

۸- تاسیسات آبفا

 توجه: زمان  مراجعه جهت تحویل مدرک، کلیه ایام هفته به جز دوشنبه و پنج شنبه ازساعت ۹ تا ۱۲ صبح می باشد.